ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ :


ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ประกาศสอบราคา และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5

2 ธันวาคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าจำปี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปี (ครั้งที่ 2)

22 ธันวาคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางโครงการก่อสร้างดาด คสล.หมู่ที่ 1และรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6

5 มีนาคม 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี

20 ตุลาคม 2557

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงดินลูกรัง หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5

21 มกราคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 6

3 กุมภาพันธ์ 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

13 กุมภาพันธ์ 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่1 เชื่อมหมู่ที่ 10

22 เมษายน 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศประมูลซื้อรถไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า

1 พฤษภาคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างล้านกีฬาตำบลท่าจำปี

27 มีนาคม 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี

5 ตุลาคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี

21 มกราคม 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก (คสล.) ม.8

12 กุมภาพันธ์ 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,300 ซีซี

5 มกราคม 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 9

6 ตุลาคม 2558

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 2 บ้านต๊ำเหล่า

18 กุมภาพันธ์ 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ 7 บ้านตุ้มดง

12 กุมภาพันธ์ 2559

จัดชื้อจัดจ้าง
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559

3 พฤศจิกายน 2558

จัดเก็บรายได้
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6

28 กุมภาพันธ์ 2560

จัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างพนังดิน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปี

22 มีนาคม 2560

จัดชื้อจัดจ้าง