เทศบาลตำบลท่าจำปีดำเนินการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ตำบลท่าจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  ระบายสู่พื้นที่การเกษตร  และป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

 

 


โพสต์เมื่อ : 16 มิถุนายน 2559 เวลา : 10:09:09 น.