ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ :


ข่าวกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 25 กรกฎาคม 2560
วางท่อเพื่อขยายถนนแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาลำบาก 24 กรกฎาคม 2560
การงดสูบน้ำในช่วงฤดูแล้งบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้มและลำนำในตำบลท่าจำปี 10 พฤศจิกายน 2558
ขุดลอกบริเวณน้ำท่วมขัง 18 กรกฎาคม 2560
มอบวีลแชร์ให้ผู้พิการ 17 กรกฎาคม 2560
ทำดอกไม้จันทน์ 17 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลท่าจำปีดำเนินการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ตำบลท่าจำปี 16 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดศูนย์เรียนรูปปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 13 มิถุนายน 2559
กิจกรรมเยี่ยมบ้า่นผู้พิการตำบลท่าจำปี 13 มิถุนายน 2559
ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559
ปลูกต้นสตอเบอรี่ที่แปลงสาธิต ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม 25 ธันวาคม 2558
บรรยากาศแห่เทียนเข้าพรรษา 2558 10 ตุลาคม 2558